Δείτε πρώτα τις απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+30) 26710 27311

FAX: (+30) 26710 27312

E-mail: secdmc@ionio.gr

 

Η Γραμματεία του Τμήματος παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των τμημάτων και αντιστοιχούν από άποψη διοικητικής ιεραρχίας με Τμήματα. Η Γραμματεία υπάγεται ιεραρχικά στο Γενικό Γραμματέα. Ειδικότερα οι αρμοδιότητές της είναι οι εξής:

  • Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος.
  • Τηρεί το πρωτόκολλο και τη σφραγίδα του Τμήματος.
  • Συντάσσει, δακτυλογραφεί, διεκπεραιώνει και αρχειοθετεί την αλληλογραφία του Τμήματος.
  • Μεριμνάει για το συντονισμό της εκπαιδευτικής δραστηριότητας σε θέματα που αναφέρονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα, στην πραγματοποίηση των εξετάσεων.
  • Μεριμνάει για τις διαδικασίες που αφορούν στις εγγραφές, μετεγγραφές και κατατακτήριες εξετάσεις.
  • Χορηγεί τα απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις σπουδαστικής κατάστασης.
  • Μεριμνάει για τη διάθεση των εκπαιδευτικών βοηθημάτων στους σπουδαστές.
  • Τηρεί τα πρακτικά του Τμήματος, τα μητρώα των σπουδαστών και πτυχιούχων, καθώς και τα μητρώα επιστημονικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας μελών του Ε.Π.
  • Σε συνεργασία με τον γενικό γραμματέα, προβαίνει εκάστοτε στην αναδιοργάνωση των διοικητικών διαδικασιών για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της διοίκησης.

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Τέρμα Λεωφόρου Αντώνη Τρίτση

Αργοστόλι

ΤΚ 28100