Έναρξη των εξ αποστάσεως εργαστηριακών μαθημάτων

Έναρξη των εξ αποστάσεως εργαστηριακών μαθημάτων

Last Updated on 17/04/2020 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Από τη Δευτέρα 30-03-2020 εκκινούν και τα εξ αποστάσεως εργαστηριακά μαθήματα σύμφωνα με το τροποποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα (πρόγραμμα). Η ενημέρωση για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών μαθημάτων γίνεται από τους καθηγητές από τις πλατφόρμες eclass και opencourses. Η συμμετοχή των φοιτητών στα εξ αποστάσεως εργαστηριακά μαθήματα είναι υποχρεωτική κατά αναλογία της υποχρεωτικής παρουσίας των φοιτητών στις εργαστηριακές ασκήσεις που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία. Το πλαίσιο των απουσιών που ισχύει για τα εργαστηριακά μαθήματα με φυσική παρουσία εφαρμόζεται και για τα εξ αποστάσεως εργαστηριακά μαθήματα. Επομένως σε κάθε εργαστηριακή άσκηση θα πρέπει να καταγράφονται τα στοιχεία των συμμετεχόντων. Για τον λόγο αυτό κατά την είσοδο στην πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση του εξ αποστάσεως εργαστηρίου, είναι υποχρεωτική η αναγραφή από τους φοιτητές του ονοματεπώνυμού τους και του ΑΜ. Αναλυτικότερες πληροφορίες θα δίνονται από τους καθηγητές των εκάστοτε εργαστηρίων.

Αναφορικά με τις παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών και για όσο διάστημα είναι απαγορευμένη η λειτουργία των Πανεπιστημίων είναι δυνατή η εξ αποστάσεως παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τον επιβλέποντα καθηγητή, υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει όλες τις άλλες υποχρεώσεις του στο Τμήμα (μαθήματα, πρακτική άσκηση).