Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι φοιτητών/τριων 2020-2021

Last Updated on 25/11/2021 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου του Τμήματος και της σχετικής Απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος  έχουν ορισθεί οι ακόλουθοι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι για τους φοιτητές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Ψ2020048 ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
Ψ2020050 ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
Ψ2020051 ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
Ψ2020052 ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
Ψ2020053 ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
Ψ2020055 ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
Ψ2020059 ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
Ψ2020061 ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
Ψ2020062 ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
Ψ2020064 ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
Ψ2020067 ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
Ψ2020069 ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
Ψ2020070 ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
Ψ2020071 ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
Ψ2020074 ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
Ψ2020075 ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
Ψ2020080 ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
Ψ2020081 ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
Ψ2020096 ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
Ψ2020098 ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
Ψ2020102 ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
Ψ2020105 ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
Ψ2020110 ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
Ψ2020111 ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
Ψ2020112 ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
dmc2021001 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
dmc2021002 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
dmc2021003 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
dmc2021008 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
dmc2021009 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
dmc2021011 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
dmc2021012 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
dmc2021013 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
dmc2021015 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
dmc2021017 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
dmc2021018 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
dmc2021018 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
dmc2021020 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
dmc2021022 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
dmc2021024 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
dmc2021029 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
dmc2021032 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
dmc2021033 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
dmc2021036 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
dmc2021037 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
dmc2021041 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
dmc2021043 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
dmc2021044 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
dmc2021045 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
dmc2021047 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
dmc2021219 ΗΛΙΑΔΗΣ
dmc2021220 ΗΛΙΑΔΗΣ
dmc2021221 ΗΛΙΑΔΗΣ
dmc2021228 ΗΛΙΑΔΗΣ
Ψ2019189 ΗΛΙΑΔΗΣ
Ψ2020002 ΗΛΙΑΔΗΣ
Ψ2020006 ΗΛΙΑΔΗΣ
Ψ2020009 ΗΛΙΑΔΗΣ
Ψ2020011 ΗΛΙΑΔΗΣ
Ψ2020014 ΗΛΙΑΔΗΣ
Ψ2020015 ΗΛΙΑΔΗΣ
Ψ2020018 ΗΛΙΑΔΗΣ
Ψ2020023 ΗΛΙΑΔΗΣ
Ψ2020025 ΗΛΙΑΔΗΣ
Ψ2020031 ΗΛΙΑΔΗΣ
Ψ2020033 ΗΛΙΑΔΗΣ
Ψ2020034 ΗΛΙΑΔΗΣ
Ψ2020035 ΗΛΙΑΔΗΣ
Ψ2020037 ΗΛΙΑΔΗΣ
Ψ2020039 ΗΛΙΑΔΗΣ
Ψ2020043 ΗΛΙΑΔΗΣ
Ψ2020045 ΗΛΙΑΔΗΣ
Ψ2020046 ΗΛΙΑΔΗΣ
Ψ2020047 ΗΛΙΑΔΗΣ
Ψ2020113 ΚΑΝΑΒΟΣ
Ψ2020115 ΚΑΝΑΒΟΣ
Ψ2020116 ΚΑΝΑΒΟΣ
Ψ2020118 ΚΑΝΑΒΟΣ
Ψ2020123 ΚΑΝΑΒΟΣ
Ψ2020126 ΚΑΝΑΒΟΣ
Ψ2020127 ΚΑΝΑΒΟΣ
Ψ2020128 ΚΑΝΑΒΟΣ
Ψ2020131 ΚΑΝΑΒΟΣ
Ψ2020132 ΚΑΝΑΒΟΣ
Ψ2020133 ΚΑΝΑΒΟΣ
Ψ2020134 ΚΑΝΑΒΟΣ
Ψ2020137 ΚΑΝΑΒΟΣ
Ψ2020142 ΚΑΝΑΒΟΣ
Ψ2020147 ΚΑΝΑΒΟΣ
Ψ2020150 ΚΑΝΑΒΟΣ
Ψ2020155 ΚΑΝΑΒΟΣ
Ψ2020158 ΚΑΝΑΒΟΣ
Ψ2020159 ΚΑΝΑΒΟΣ
Ψ2020161 ΚΑΝΑΒΟΣ
Ψ2020164 ΚΑΝΑΒΟΣ
Ψ2020165 ΚΑΝΑΒΟΣ
Ψ2020166 ΚΑΝΑΒΟΣ
Ψ2020173 ΚΑΝΑΒΟΣ
Ψ2020178 ΚΑΝΑΒΟΣ
dmc2021048 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
dmc2021049 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
dmc2021053 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
dmc2021054 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
dmc2021056 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
dmc2021061 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
dmc2021062 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
dmc2021065 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
dmc2021067 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
dmc2021068 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
dmc2021071 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
dmc2021073 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
dmc2021073 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
dmc2021077 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
dmc2021078 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
dmc2021079 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
dmc2021081 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
dmc2021085 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
dmc2021087 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
dmc2021090 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
dmc2021091 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
dmc2021095 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
dmc2021096 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
dmc2021098 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
dmc2021099 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
Ψ2020179 ΜΠΟΥΚΑΣ
Ψ2020180 ΜΠΟΥΚΑΣ
Ψ2020182 ΜΠΟΥΚΑΣ
Ψ2020184 ΜΠΟΥΚΑΣ
Ψ2020191 ΜΠΟΥΚΑΣ
Ψ2020193 ΜΠΟΥΚΑΣ
Ψ2020195 ΜΠΟΥΚΑΣ
Ψ2020199 ΜΠΟΥΚΑΣ
Ψ2020205 ΜΠΟΥΚΑΣ
Ψ2020206 ΜΠΟΥΚΑΣ
Ψ2020209 ΜΠΟΥΚΑΣ
Ψ2020213 ΜΠΟΥΚΑΣ
Ψ2020216 ΜΠΟΥΚΑΣ
Ψ2020217 ΜΠΟΥΚΑΣ
Ψ2020219 ΜΠΟΥΚΑΣ
Ψ2020221 ΜΠΟΥΚΑΣ
Ψ2020225 ΜΠΟΥΚΑΣ
Ψ2020228 ΜΠΟΥΚΑΣ
Ψ2020233 ΜΠΟΥΚΑΣ
Ψ2020238 ΜΠΟΥΚΑΣ
Ψ2020241 ΜΠΟΥΚΑΣ
Ψ2020243 ΜΠΟΥΚΑΣ
Ψ2020244 ΜΠΟΥΚΑΣ
Ψ2020245 ΜΠΟΥΚΑΣ
Ψ2020247 ΜΠΟΥΚΑΣ
dmc2021176 ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ
dmc2021184 ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ
dmc2021185 ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ
dmc2021189 ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ
dmc2021190 ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ
dmc2021191 ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ
dmc2021192 ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ
dmc2021193 ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ
dmc2021195 ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ
dmc2021198 ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ
dmc2021200 ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ
dmc2021201 ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ
dmc2021202 ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ
dmc2021203 ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ
dmc2021205 ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ
dmc2021206 ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ
dmc2021207 ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ
dmc2021208 ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ
dmc2021209 ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ
dmc2021210 ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ
dmc2021211 ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ
dmc2021215 ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ
dmc2021216 ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ
dmc2021217 ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ
dmc2021102 ΣΓΩΡΑ
dmc2021107 ΣΓΩΡΑ
dmc2021110 ΣΓΩΡΑ
dmc2021115 ΣΓΩΡΑ
dmc2021116 ΣΓΩΡΑ
dmc2021119 ΣΓΩΡΑ
dmc2021121 ΣΓΩΡΑ
dmc2021125 ΣΓΩΡΑ
dmc2021126 ΣΓΩΡΑ
dmc2021127 ΣΓΩΡΑ
dmc2021132 ΣΓΩΡΑ
dmc2021135 ΣΓΩΡΑ
dmc2021136 ΣΓΩΡΑ
dmc2021137 ΣΓΩΡΑ
dmc2021139 ΣΓΩΡΑ
dmc2021140 ΣΓΩΡΑ
dmc2021142 ΣΓΩΡΑ
dmc2021146 ΣΓΩΡΑ
dmc2021153 ΣΓΩΡΑ
dmc2021154 ΣΓΩΡΑ
dmc2021155 ΣΓΩΡΑ
dmc2021159 ΣΓΩΡΑ
dmc2021161 ΣΓΩΡΑ
dmc2021163 ΣΓΩΡΑ