Αποτελέσματα Προκήρυξης Διδακτορικών Σπουδών

Αποτελέσματα Προκήρυξης Διδακτορικών Σπουδών

Last Updated on 14/06/2022 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στον ακόλουθο πίνακα μπορείτε να βρείτε τους υποψήφιους διδάκτορες που έγιναν αποδεκτοί στο Τμήμα:

Α/Α Α.Δ.Τ. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ
1 Τ****04 Γ. ΗΛΙΑΔΗΣ
2 ΑΗ****36 Δ. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
3 ΑΗ****07 Δ. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
4 ΑΚ****27 Α. ΚΑΝΑΒΟΣ
5 ΑΟ****33 Σ. ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ
6 ΑΟ****34 Α. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
7 Χ****39 Α. ΣΓΩΡΑ
8 ΑΝ****69 Γ. ΗΛΙΑΔΗΣ
9 ΑΜ****85 Σ. ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ
10 ΑΡ*****82 Γ. ΗΛΙΑΔΗΣ

Η διαδικασία εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα της Γραμματείας θα ολοκληρωθεί έως το τέλος της εβδομάδας. Κάθε υποψήφιος διδάκτορας θα λάβει στην ηλεκτρονική του διεύθυνση μήνυμα με οδηγίες για την ενεργοποίηση του ιδρυματικού του λογαριασμού, καθώς και των σημαντικότερων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Τμήματος.