Απόφαση Συγκλήτου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Απόφαση Συγκλήτου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Last Updated on 05/10/2020 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στο ακόλουθο σύνδεσμο (https://ionio.gr/gr/news/15283/) είναι διαθέσιμη η Απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου σχετικά με τη διεξαγωγή των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Εντός της εβδομάδας θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση η οποία θα εξειδικεύει την Απόφαση της Συγκλήτου για το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας.