Διεξαγωγή μαθημάτων κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Διεξαγωγή μαθημάτων κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Last Updated on 23/09/2020 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Η Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε, τα μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 διεξαχθούν ως ακολούθως:

  1. Το σύνολο των θεωρητικών μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
  2. Το σύνολο των εργαστηριακών μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων είναι υποχρεωτική όπως αυτό προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών.
  3. Συστήνεται σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα να πραγματοποιηθούν ορισμένα δια ζώσης φροντιστηριακά μαθήματα σε ολιγομελή τμήματα λαμβάνοντας υπόψη την χωρητικότητα των αιθουσών, στα οποία η παρακολούθηση από τους φοιτητές θα είναι προαιρετική. Ο εκάστοτε καθηγητής του μαθήματος είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των εν λόγω μαθημάτων καθώς επίσης και της τήρησης όλων των κανόνων που προβλέπονται από τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.
  4. Συστήνεται σε όλα τα εργαστηριακά μαθήματα να πραγματοποιηθούν ορισμένες δια ζώσης εργαστηριακές ασκήσεις σε ολιγομελή τμήματα λαμβάνοντας υπόψη την χωρητικότητα των εργαστηρίων, στα οποία η παρακολούθηση από τους φοιτητές θα είναι προαιρετική. Ο εκάστοτε καθηγητής του μαθήματος είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των εν λόγω μαθημάτων καθώς επίσης και της τήρησης όλων των κανόνων που προβλέπονται από τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Στα ανωτέρω δεν περιλαμβάνεται το ραδιοτηλεοπτικό εργαστήριο του οποίου η χρήση δεν επιτρέπεται λόγω της μη δυνατότητας φυσικού αερισμού. Τα εργαστηριακά μαθήματα που πραγματοποιούνται στο εν λόγω εργαστήριο είναι δυνατόν να διεξαχθούν σε άλλα εργαστήρια με την μεταφορά σε αυτά του απαραίτητου εργαστηριακού εξοπλισμού.
  5. Συστήνεται κατά την διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ο εκάστοτε καθηγητής να βρίσκεται στην αίθουσα του εργαστηρίου. Σε περίπτωση όπου αυτό δεν είναι εφικτό θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση με τoν υπεύθυνο καθηγητή του μαθήματος. Στην περίπτωση όπου υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση του εργαστηρίου, είναι δυνατή, κατόπιν συνεννόησης με τον καθηγητή, η δια ζώσης παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων. Ο αριθμός των φοιτητών οι οποίοι δύναται να παρακολουθούν δια ζώσης, θα ορίζεται από τον καθηγητή του εργαστηρίου λαμβάνοντας υπόψη την χωρητικότητα του εργαστηρίου. Επίσης ο εκάστοτε καθηγητής είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των προβλεπόμενων κανόνων που προβλέπονται από τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.
  6. Η βιβλιοθήκη του Τμήματος θα επαναλειτουργήσει με την έναρξη των μαθημάτων. Το ωράριο λειτουργίας της θα ανακοινωθεί πριν την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου. Η είσοδος φοιτητών στην βιβλιοθήκη θα επιτρέπεται μόνο εάν έχει προηγηθεί συνεννόηση, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης.