Δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020

Δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020

Last Updated on 20/09/2019 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Οι φοιτητές, μετά την ηλεκτρονική εγγραφή τους στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας τους:

  • Εκτυπωμένη, υπογεγραμμένη και επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ) η Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (για αλλοδαπούς-αλλογενείς φωτοτυπία του διαβατηρίου & της άδειας διαμονής)
  • Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για τους άρρενες φοιτητές)
  • 2 φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
  • Δήλωση συγκατάθεσης (βρείτε την εδώ) για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπογεγραμμένη και επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ)

Τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή να αποσταλούν με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) στη Γραμματεία του Τμήματος στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι 4/10/2019:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ

28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΤΗΛ: 2671027311

Μετά τη λήξη της προθεσμίας και αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας από τη Γραμματεία του Τμήματος, θα ακολουθήσει ανακοίνωση με οδηγίες για τη δημιουργία των ηλεκτρονικών κωδικών από τους φοιτητές.