Δράση Ανακύκλωσης στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Δράση Ανακύκλωσης στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Last Updated on 14/06/2022 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στις μέρες μας, μπορούμε να μιλήσουμε με σιγουριά για τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρει η διαδικασία της ανακύκλωσης. Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας έχει ξεκινήσει να εφαρμόζει πολιτική μείωσης του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.

Σε συνεργασία με τα Ιχθυοτροφία Κεφαλονιάς, τα οποία χορήγησαν την προμήθεια των εννέα ειδικών κάδων που μόλις τοποθετήθηκαν στους χώρους του Τμήματος, το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας επιτυγχάνει ένα ακόμα στόχο όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Η διοίκηση του Τμήματος ευχαριστεί τα Ιχθυοτροφία Κεφαλονιάς για αυτήν τους την προσφορά και βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την τοπική κοινωνία για μελλοντικές δράσεις.