Ενημέρωση για διαδικασίες απόκτησης πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών

Ενημέρωση για διαδικασίες απόκτησης πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών

Τελευταία ανανέωση:

Την Τρίτη 8-10-2019 στις 19:00 στην αίθουσα ΑΔ4, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των φοιτητών του τεχνολογικού προγράμματος σπουδών για τις προϋποθέσεις / διαδικασίες απόκτησης πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών.