Καλωσόρισμα & ενημέρωση φοιτητών 

Καλωσόρισμα & ενημέρωση φοιτητών 

Last Updated on 05/10/2020 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στα πλαίσια του καλωσορίσματος και της ενημέρωσης των φοιτητών θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εξ αποστάσεως εκδηλώσεις (για την συμμετοχή στις εκδηλώσεις απαιτείται εγγραφή):
1. Καλωσόρισμα και ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών: Τρίτη 6-10-2020 στις 17:00, εγγραφές στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://zoom.us/meeting/register/tJYkdeyqrT0jG9M45HLnjRhP1CJD9bXr9Fjb
2. Ενημέρωση φοιτητών 2ου & 3ου έτους: Τετάρτη 7-10-2020 στις 15:00, εγγραφές στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://zoom.us/meeting/register/tJMrfuCuqzIqG9L5ip_Gye_gQ7CcJzNFOcpM
3. Ενημέρωση φοιτητών 4ου ή μεγαλύτερου έτους: Τετάρτη 7-10-2020 στις 12:00, εγγραφές στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://zoom.us/meeting/register/tJcocOiuqTkvGdRiB_bEkUVkAMoGI17NIJ2r
Οι τηλεδιασκέψεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της σύγχρονης πλατφρόρμας Zoom (οδηγίες για την εν λόγω πλατφόρμα είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του τμήματος). Για λόγους διευκόλυνσης της διαδικασίας ενημέρωσης, παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν και να συμμετάσχουν μόνο στην εξ αποστάσεως εκδήλωση / ενημέρωση που αφορά το τυπικό εξάμηνο στο οποίο βρίσκονται.