Παραλαβή κωδικών για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος

Παραλαβή κωδικών για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος

Last Updated on 16/10/2019 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να παραλάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματος τους ηλεκτρονικούς κωδικούς τους με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας (ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης) στις ακόλουθες ημερομηνίες:

  • Πέμπτη 17/10/2019, 11:30-13:00
  • Παρασκευή 18/10/2019, 11:30-13:00

Όσοι δεν προσέλθουν τις παραπάνω ημέρες και ώρες, μπορούν να παραλάβουν τους κωδικούς τους τις ώρες λειτουργίας θυρίδας της Γραμματείας.

Όσοι φοιτητές αδυνατούν να προσέλθουν στην Γραμματεία μπορούν να στείλουν email στη Γραμματεία (email Γραμματείας: secdmc@ionio.gr) με το οποίο θα ζητούν να τους αποσταλούν, μέσω email, οι κωδικοί τους. Η διεύθυνση αποστολής του email πρέπει να είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στην αίτηση που έστειλαν στη Γραμματεία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης εγγραφής.