Πρακτική Άσκηση Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019 μέσω ΕΣΠΑ

Πρακτική Άσκηση Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019 μέσω ΕΣΠΑ

Last Updated on 15/04/2019 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019 μέσω ΕΣΠΑ παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης – βρείτε την ΕΔΩ,
Βεβαίωση ΑΦΜ
Βεβαίωση ΑΜΚΑ
Βεβαίωση AMA IKA
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης (ο φοιτητής πρέπει να είναι μόνος δικαιούχος ή 1ος συνδικαιούχος)
ανάλογα με την προτιμώμενη ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
1/4/2019 18/3/2019
15/4/2019 1/4/2019
15/5/2019 15/4/2019
Σημειώνεται ότι λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, η επιλογή φοιτητών θα γίνει με βάση τα κριτήρια που έχει ορίσει η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Ενημερωθείτε για το Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών (ΑΤΛΑΣ) ΕΔΩ.