Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Last Updated on 20/09/2019 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020 μέσω ΕΣΠΑ παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης – βρείτε την ΕΔΩ
  • Βεβαίωση ΑΦΜ
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  • Βεβαίωση AMA IKA
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης (ο φοιτητής πρέπει να είναι μόνος δικαιούχος ή 1ος συνδικαιούχος)

ανάλογα με την προτιμώμενη ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης:

  1. Για έναρξη της Πρακτικής Άσκησης στις 15/10/2019 τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν μέχρι 27/9/2019
  2. Για έναρξη της Πρακτικής Άσκησης στη 1/11/2019 τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν μέχρι 4/10/2019

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, η επιλογή των φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια.