Προκήρυξη δύο νέων θέσεων καθηγητών

Προκήρυξη δύο νέων θέσεων καθηγητών

Last Updated on 17/04/2020 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει δύο νέες θέσεις καθηγητών, στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας. Η μία θέση έχει γνωστικό αντικείμενο «Πολυμεσική Πληροφορία και Επικοινωνία» και η άλλη θέση έχει γνωστικό αντικείμενο  «Ανάλυση δεδομένων και Επικοινωνία».  Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr).