Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

Last Updated on 17/04/2020 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 16/3/14.5.2019 Απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος και την υπ. αριθ. 1/12.9.2019 Απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι φοιτητές του τεχνολογικού προγράμματος σπουδών του Τμήματος οι οποίοι έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν να παρακολουθήσουν επιπλέον, τα μαθήματα θεωρητικού χαρακτήρα του πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών τα οποία περιέχονται στην ακόλουθο πίνακα, προκειμένου να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Τα εν λόγω μαθήματα θα διδαχθούν εντός των δύο επόμενων ακαδημαϊκών ετών (2019-2020 και 2020-2021). Λεπτομέρειες επί της διαδικασίας θα ανακοινωθούν προσεχώς.
Επιπλέον μαθήματα για πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών
Μάθημα
Εξάμηνο
Υ/ΕΥ
Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση
8
ΕΥ
Ψηφιακή Αφηγηματολογία
7
ΕΥ
Προσωπικά Δεδομένα και Ιδιωτικότητα
6
Υ
Ανάλυση Δεδομένων και Επικοινωνία Ι
2
Υ
Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή Ι
3
Υ
Οπτικός Πολιτισμός και Σημειολογία
7
ΕΥ
Περιβαλλοντική Επικοινωνία
8
ΕΥ