Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2019-2020

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2019-2020

Last Updated on 27/09/2019 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2019-2020 είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: πρόγραμμα μαθημάτων.

Ο πίνακας αντιστοίχισης του τεχνολογικού με το πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο: αντιστοίχιση μαθημάτων.

Στα μαθήματα των δύο προγραμμάτων που αντιστοιχίζονται θα γίνεται συνδιδασκαλία.

Την εβδομάδα από 1-10-2019 έως και 4-10-2019 δεν θα πραγματοποιηθούν εργαστηριακά μαθήματα. Οι ομάδες εργαστηρίων θα ανακοινωθούν έως τις 4-10-2019.