Προσέγγιση της επικοινωνίας ως πρωταρχικό στοιχείο για κάθε ανθρώπινη κοινωνία και πολιτισμό αλλά και της ίδιας της συμβίωσης εντός των παραπάνω πλαισίων. Έμφαση στην διαδικασία της επικοινωνίας στις σύγχρονες κοινωνίες που χαρακτηρίζονται από την μαζικότητα στην πρόσληψη και στην διαμόρφωση των επικοινωνιακών στοιχείων. Σκοπός του μαθήματος είναι η αναλυτική εξέταση του ζητήματος των παραδοσιακών ΜΜΕ αλλά και των νέων με την γενικευμένη εφαρμογή των σύγχρονων υπολογιστικών μηχανών με δυαδικά χαρακτηριστικά επεξεργασίας και απομνημόνευσης που οδηγεί σε μία νέα πραγματικότητα στον μεταβιομηχανικό κόσμο μας.

Στο μάθημα γίνεται μία πρώτη προσέγγιση της έρευνας σε θέματα επικοινωνίας, προκειμένου οι φοιτητές από το πρώτο έτος να έχουν μια πρώτη επαφή με τον ευρύτατο χώρο της έρευνας στην κοινωνιολογία της επικοινωνίας και του πολιτισμού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση να γνωρίζουν:

  • Μια γενική εποπτεία της κοινωνιολογίας ως μέσο για την παρατήρηση και εκμάθηση φαινομένων επικοινωνίας.
  • Μια γενική άποψη της ιστορίας των θεωριών επικοινωνιολογίας και κοινωνιολογίας της επικοινωνίας.
  • Τους σύγχρονους προβληματισμούς σε σχέση με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και τις αντίστοιχες θεωρητικές προσεγγίσεις.
  • Το συνδυασμό θεωρητικών μοντέλων και πρακτικών εφαρμογών σε σχέση με την επικοινωνία, τα ΜΜΕ και τον πολιτισμό.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
101Y Αρχές Επικοινωνίας 1 Υ 4 5
102Y Αγγλική Ορολογία στα Ψηφιακά Μέσα 1 Υ 4 5
103Y Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών 1 Υ 4 5
104Y Μάρκετινγκ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Ι 1 Υ 4 5
105Y Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 1 Υ 2 2 5
106Y Τεχνολογίες Διαδικτύου 1 Υ 2 2 5