Το μάθημα της Αγγλικής Ορολογίας έρχεται να καλύψει την επιτακτική ανάγκη της εξοικείωσης με την παγκόσμια γλώσσα και τη γλώσσα της ψηφιακής τεχνολογίας, την Αγγλική. Η επιλογή του Α’ εξαμήνου έχει γίνει για το λόγο ακριβώς της έγκαιρης κάλυψης αυτής της αναγκαιότητας, ούτως ώστε οι φοιτητές να μπορέσουν με το εφόδιο της επαγγελματικής ορολογίας να διατρέξει με άνεση το Πρόγραμμα Σπουδών.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την ορολογία, τις συντομογραφίες, τα αρκτικόλεξα και γενικά την Αγγλική γλώσσα που χρησιμοποιείται στα Ψηφιακά Μέσα και στο ευρύτερο πλαίσιο της σύγχρονης Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας. Στο μάθημα παρουσιάζονται πραγματικά έγγραφα και e-mail επιχειρήσεων του ψηφιακού κόσμου στα Αγγλικά και γίνεται σχολιασμός. Παράλληλα, ανατίθεται project στους φοιτητές όπου καλούνται να δημιουργήσουν οι ίδιοι τυπικά κείμενα που δημιουργεί ένας Digital Media Manager μιας επιχείρησης στα Αγγλικά.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

  • Θα γνωρίζουν να διαβάζουν επιστημονικά κείμενα σχετικά με τα Ψηφιακά Μέσα και την Επικοινωνία.
  • Θα γνωρίζουν την ορολογία των Ψηφιακών Μέσων.
  • Θα μπορούν να αναζητήσουν και να διαβάσουν αγγλική βιβλιογραφία στο Διαδίκτυο.
  • Θα συντάσσουν κείμενα επιχειρησιακών επικοινωνιών στα Αγγλικά.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
101Y Αρχές Επικοινωνίας 1 Υ 4 5
102Y Αγγλική Ορολογία στα Ψηφιακά Μέσα 1 Υ 4 5
103Y Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών 1 Υ 4 5
104Y Μάρκετινγκ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Ι 1 Υ 4 5
105Y Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 1 Υ 2 2 5
106Y Τεχνολογίες Διαδικτύου 1 Υ 2 2 5