Η διαχείριση του προορισμών, του τουριστικού προϊόντος και η προώθηση τουριστικών πωλήσεων έχει υποστεί τεράστιες αλλαγές με την είσοδο των ψηφιακών και ειδικά των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν στους φοιτητές οι μεγάλες δυνατότητες που παρέχουν τα ψηφιακά μέσα αλλά κυρίως τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης για την προώθηση και την πώληση του τουριστικού προϊόντος μιας περιοχής.

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 • Πλατφόρμες τουριστικών κρατήσεων.
 • Πλατφόρμες σχολίων και κριτικών στον τουρισμό.
 • Δημιουργία τουριστικού blog.
 • Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση για προώθηση τουριστικού προϊόντος.
 • Google Trends στον Τουρισμό.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα για προώθηση τουριστικού προϊόντος.
 • Γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν τα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης για προώθηση τουριστικού προϊόντος.
 • Γνωρίζουν πως να δημιουργούν ένα τουριστικό blog.
 • Γνωρίζουν πως λειτουργούν οι πλατφόρμες κρατήσεων και σχολίων
 • Γνωρίζουν πως πρέπει να είναι διαμορφωμένο το ψηφιακό υλικό προβολής για προώθηση τουριστικού προϊόντος.
 • Γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν το Google Trends για ανάλυση τουριστικού προορισμού.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
701Y Συγγραφή Ερευνητικής Μελέτης 7 Υ 4 5
Επιλογή 3 από τα 6
702EY Ψηφιακή Αφηγηματολογία 7 ΕΥ 3 5
703EY Διαχείριση Κρίσεων 7 ΕΥ 3 5
704EY Κοινωνική Ψυχολογία 7 ΕΥ 3 5
705EY Τουριστικό Μάρκετινγκ 7 ΕΥ 3 5
706EY Οπτικός Πολιτισμός και Σημειολογία 7 ΕΥ 3 5
707EY Κοινωνιολογία του Διαδικτύου 7 ΕΥ 3 5
Επιλογή 1 από τα 3
708EY Ψηφιακός Πολιτισμός και Μουσεία 7 ΕΥ 2 2 5
709EY Ψηφιακές Γραφικές Αναπαραστάσεις Επικοινωνίας 7 ΕΥ 2 2 5
710EY Δίκτυα Υπολογιστών και Υπηρεσίες 7 ΕΥ 2 2 5
799Υ Πτυχιακή Εργασία 7 Υ 5
798Ε Πρακτική Άσκηση 7 Ε 10