Τα τελευταία χρόνια η ψηφιοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων που αφορούν τον πολιτισμό, έχει δημιουργήσει ένα παράλληλο κόσμο, τον ψηφιακό πολιτισμό. Σκοπός του μαθήματος είναι να μελετηθεί αυτή η συμβίωση του ψηφιακού πολιτισμού και των μουσείων. Παράλληλα, η εξοικείωση των φοιτητών με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών σε πολιτισμικά αγαθά και τις ψηφιακές εφαρμογές των σύγχρονων μορφών πολιτισμού καθώς το σύγχρονο μουσείο, αντλεί τρόπους και εφαρμογές από την τεχνολογία και τις σύγχρονες συσκευές επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης. Τέλος, η ύλη του μαθήματος καλύπτει θεματικές όπως οι ιστοσελίδες πολιτιστικού περιεχομένου, τα εικονικά μουσεία, η ψηφιοποίηση, η εικονική πραγματικότητα, η επαυξημένη πραγματικότητα και οι ψηφιακές συλλογές.

Το εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

  • Πλατφόρμες δημιουργίας ψηφιακών μουσείων.
  • Διαδραστικά συστήματα πλοήγησης για τον πολιτισμό.
  • Συστήματα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για τον πολιτισμό και τα μουσεία.
  • Ψηφιακή ξενάγηση.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα για τον πολιτισμό.
  • Γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πολιτιστικούς οργανισμούς και μουσεία.
  • Γνωρίζουν πως να δημιουργούν ένα ψηφιακό μουσείο.
  • Γνωρίζουν πως λειτουργούν οι πλατφόρμες των ψηφιακών μουσείων
  • Γνωρίζουν πως πρέπει να είναι διαμορφωμένο το ψηφιακό υλικό προβολής για την προώθηση ενός μουσείου.
  • Γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες όπως είναι η εικονική και η επαυξημένη πραγματικότητα για τον πολιτισμό.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
701Y Συγγραφή Ερευνητικής Μελέτης 7 Υ 4 5
Επιλογή 3 από τα 6
702EY Ψηφιακή Αφηγηματολογία 7 ΕΥ 3 5
703EY Διαχείριση Κρίσεων 7 ΕΥ 3 5
704EY Κοινωνική Ψυχολογία 7 ΕΥ 3 5
705EY Τουριστικό Μάρκετινγκ 7 ΕΥ 3 5
706EY Οπτικός Πολιτισμός και Σημειολογία 7 ΕΥ 3 5
707EY Κοινωνιολογία του Διαδικτύου 7 ΕΥ 3 5
Επιλογή 1 από τα 3
708EY Ψηφιακός Πολιτισμός και Μουσεία 7 ΕΥ 2 2 5
709EY Ψηφιακές Γραφικές Αναπαραστάσεις Επικοινωνίας 7 ΕΥ 2 2 5
710EY Δίκτυα Υπολογιστών και Υπηρεσίες 7 ΕΥ 2 2 5
799Υ Πτυχιακή Εργασία 7 Υ 5
798Ε Πρακτική Άσκηση 7 Ε 10