Το μάθημα αφορά στη χρήση των στοιχείων και των αρχών σχεδίασης σε συνάρτηση με τη «γλώσσα»/επικοινωνία. Σκοπός του μαθήματος είναι η δημιουργία γραφικών αναπαραστάσεων με τη χρήση υπολογιστή. Οι θεματικές περιλαμβάνουν βασική ορολογία και σχεδιαστικούς κανόνες, καθώς και εισαγωγή στη γραφιστική ψηφιακή επικοινωνία, που έχει ως στόχο να οδηγήσει στην ανακάλυψη και κατανόηση της οπτικής αναπαράστασης. Εξετάζονται ζητήματα όπως η φόρμα και η σύνθεση, καθώς και η αξία τους στη διαδικασία σχεδίασης, η ισορροπία, ο ρυθμός και η αρμονία. Παράλληλα, με αναλυτικό και συστηματικό τρόπο εμπεδώνονται τα ζητήματα της εταιρικής ταυτότητας και της δημιουργίας λογοτύπου, σε σύνδεση με το περιεχόμενο του. Στη συνέχεια εστιάζεται η προσαρμογή της εταιρικής ταυτότητας σε εκθεσιακούς χώρους και ψηφιακές εφαρμογές για το διαδίκτυο αλλά για τα έντυπα μέσα.

Επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση των βασικών γραφιστικών εφαρμογών μιας προωθητικής καμπάνιας, ενώ αναλύεται η στρατηγική (branding) και ο ρόλος της εταιρικής ταυτότητας στο προφίλ μιας επιχείρησης ή οργανισμού και τίθενται οι βάσεις για το σχεδιασμό λογοτύπου. Παράλληλα, ερευνάται η προσαρμογή της εταιρικής ταυτότητας σε έντυπες και ψηφιακές εφαρμογές όπως π.χ. κάρτες, επιστολόχαρτα, φυλλάδια, αφίσες, ιστοσελίδες, εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα κλπ. Ανατίθενται φοιτητικά projects στα οποία δημιουργούνται γραφικές αναπαραστάσεις που αφορούν την εταιρική ταυτότητα οργανισμών και επιχειρήσεων. Η παρουσίαση παραδειγμάτων προσανατολισμένα στη δημιουργία συγκεκριμένων εννοιών σχεδίασης, θέτει τις βάσεις για το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου έργου.

Το εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

  • Να ολοκληρώσουν μια οπτικοποίηση εννοιών, με εφαρμογή διαφορετικών προσεγγίσεων, εννοιολόγησης και σκιαγράφησης ιδεών και παρουσίασής τους.
  • Να επιτύχουν τη σχεδίαση Σήματος-Λογοτύπου και συνεκτικής Ταυτότητας.
  • Να σχεδιάσουν αφίσες, επαγγελματικές κάρτες, επιστολόχαρτα και εικονοσύμβολα που χρησιμοποιούνται σε ψηφιακές εφαρμογές.
  • Να δημιουργούν γραφικές αναπαραστάσεις για έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

  • Να ολοκληρώσουν μια έρευνα οπτικοποίησης εννοιών, με εφαρμογή διαφορετικών προσεγγίσεων, εννοιολόγησης και σκιαγράφησης ιδεών και παρουσίασής τους.
  • Να επιτύχουν τη σχεδίαση Σήματος-Λογοτύπου και συνεκτικής Ταυτότητας.
  • Να υλοποιήσουν ψηφιακές εφαρμογές σύμφωνα με τις θεωρητικές και πρακτικές αρχές του Σχεδιασμού Γραφικών Αναπαραστάσεων Χρήσης (User Graphic Interface Design).
  • Να κατανοούν και να μπορούν να αναλύσουν τη σχέση μεταξύ προϊόντος, επικοινωνίας και σχεδιασμού διεπαφών.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
701Y Συγγραφή Ερευνητικής Μελέτης 7 Υ 4 5
Επιλογή 3 από τα 6
702EY Ψηφιακή Αφηγηματολογία 7 ΕΥ 3 5
703EY Διαχείριση Κρίσεων 7 ΕΥ 3 5
704EY Κοινωνική Ψυχολογία 7 ΕΥ 3 5
705EY Τουριστικό Μάρκετινγκ 7 ΕΥ 3 5
706EY Οπτικός Πολιτισμός και Σημειολογία 7 ΕΥ 3 5
707EY Κοινωνιολογία του Διαδικτύου 7 ΕΥ 3 5
Επιλογή 1 από τα 3
708EY Ψηφιακός Πολιτισμός και Μουσεία 7 ΕΥ 2 2 5
709EY Ψηφιακές Γραφικές Αναπαραστάσεις Επικοινωνίας 7 ΕΥ 2 2 5
710EY Δίκτυα Υπολογιστών και Υπηρεσίες 7 ΕΥ 2 2 5
799Υ Πτυχιακή Εργασία 7 Υ 5
798Ε Πρακτική Άσκηση 7 Ε 10