Μπορείτε να βρείτε τα προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα του Τμήματος στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – «ΕΥΔΟΞΟΣ» κάνοντας στο Click εδώ