Προκήρυξη μιας Θέσης Διοικητικής / Οικονομικής Υποστήριξης

Προκήρυξη μιας Θέσης Διοικητικής / Οικονομικής Υποστήριξης

Last Updated on 17/04/2020 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μια θέση διοικητικής / οικονομικής υποστήριξης του προγράμματος Erasmus για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο Αργοστόλι. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.