Διόρθωση Δηλώσεων Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2019

Διόρθωση Δηλώσεων Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2019

Last Updated on 30/10/2019 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Όσες δηλώσεις μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2019-2020 δεν πληρούσαν τους ισχύοντες κανόνες έχουν διορθωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Καλούνται οι φοιτητές να ελέγξουν τις δηλώσεις τους για τυχόν διορθώσεις.