Δήλωση και διανομή διδακτικών συγγραμμάτων στον ΕΥΔΟΞΟ

Δήλωση και διανομή διδακτικών συγγραμμάτων στον ΕΥΔΟΞΟ

Last Updated on 05/11/2020 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα 5 – 22 Νοεμβρίου 2020.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν την “Υποχρεωτική Δήλωση Διεύθυνσης” για την κατ’ οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.

Η κατ’οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα πραγματοποιηθεί από 23/11/2020 έως 11/1/2021.

Δείτε τη σχετική Υπουργική Απόφαση εδώ