Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Last Updated on 28/09/2020 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το πρόγραμμα σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης γίνονται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο http://gram-web.ionio.gr/unistudent/.

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το πρόγραμμα σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) γίνονται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://omiros.teiion.gr/unistudent.

Η διάρκεια των δηλώσεων είναι από 28/9/2020 έως και 4/10/2020.

Οι πρωτοετείς φοιτητές δεν απαιτείται να δηλώσουν μαθήματα.

Κανόνες δηλώσεων φοιτητών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Για το χειμερινό εξάμηνο δηλώνονται μαθήματα του 1ου, 3ουκαι 5ου εξαμήνου.

  • δηλώνονται πρώτα τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου στο οποίο βρίσκονται οι φοιτητές
  • στη συνέχεια δηλώνονται τα οφειλόμενα μαθήματα από τα εξάμηνα που προηγούνται του τυπικού
  • τέλος δηλώνονται τα μαθήματα επομένων εξαμήνων. Η δήλωση μαθημάτων του 5ου εξαμήνου, γίνεται κατ΄ εξαίρεση από την πλατφόρμα https://opencourses.ionio.gr/ με την αποστολή σχετικού μηνύματος στη Γραμματεία του Τμήματος στο μάθημα Γραμματεία. Για την αποστολή του μηνύματος ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εισέλθει στην προαναφερόμενη πλατφόρμα με τους κωδικούς του. Στο εν λόγω μήνυμα ο φοιτητής θα πρέπει να αναφέρει ποια μαθήματα επιθυμεί να δηλώσει αναφέροντας το όνομα του μαθήματος και τον κωδικό του μαθήματος. Από τα διαθέσιμα ανοικτά μαθήματα του 5ου εξαμήνου είναι δυνατόν να δηλωθούν το ανώτερο έως ένα μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό.

Σε κάθε ένα από τα πρώτα έξι εξάμηνα σπουδών ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων που οφείλει να δηλώνει ένας φοιτητής είναι έξι (6) μαθήματα.

Δεν είναι εφικτό να δηλωθεί εργαστηριακό μάθημα χωρίς να έχει δηλωθεί συγχρόνως ή σε προηγούμενο εξάμηνο το θεωρητικό μέρος του.

Σε καμία περίπτωση οι φοιτητές δεν μπορούν να δηλώσουν μαθήματα εξαμήνου μεγαλύτερου από το τυπικό τους, εάν προηγουμένως δεν έχουν δηλώσει όλα τα χρωστούμενα μαθήματα και όλα τα μαθήματα του τυπικού τους εξαμήνου.

Κανόνες δηλώσεων φοιτητών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Για το χειμερινό εξάμηνο δηλώνονται μαθήματα του 1ου, 3ου, 5ου και 7ου εξαμήνου.

Οι δηλώσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

  • δηλώνονται πρώτα τα οφειλόμενα μαθήματα από τα εξάμηνα που προηγούνται του τυπικού εξαμήνου στο οποίο βρίσκονται οι φοιτητές
  • στη συνέχεια δηλώνονται τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου και
  • τέλος δηλώνονται τα μαθήματα επομένων εξαμήνων

Ο μέγιστος αριθμός των δηλούμενων μαθημάτων ανά εξάμηνο αντιστοιχεί σε μαθήματα των οποίων οι διδακτικές μονάδες είναι τριάντα εννέα (39). Κατ’ εξαίρεση οι φοιτητές τυπικού εξαμήνου 8ου ή μεγαλύτερου μπορούν να δηλώνουν μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε έως και πενήντα έξι (56) διδακτικές μονάδες.

Δεν είναι εφικτό να δηλωθεί εργαστηριακό μάθημα χωρίς να έχει δηλωθεί συγχρόνως ή σε προηγούμενο εξάμηνο το θεωρητικό μέρος του.

Οι φοιτητές που βρίσκονται σε τυπικό εξάμηνο 8 ή μεγαλύτερο δηλώνουν και την πρακτική / πτυχιακή, εφόσον πληρούν και τις σχετικές προϋποθέσεις (2/3 των διδακτικών μονάδων για την πρακτική και 2/3 των μαθημάτων για την πτυχιακή). Οι διδακτικές μονάδες της πρακτικής / πτυχιακής δεν προσμετρώνται με αυτές των μαθημάτων.