Δυνατότητα εργασίας στο δημόσιο για τους απόφοιτους του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Δυνατότητα εργασίας στο δημόσιο για τους απόφοιτους του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Last Updated on 12/12/2022 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τη δυνατότητα στους αποφοίτους του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στον δημόσιο τομέα δίνει ο νομοθέτης στην πρόσφατη προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Τμήματος (ΠΕ) εντάσσονται στην ειδικότητα ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (κωδ. τίτλου 110) που δίνει το δικαίωμα σε πτυχιούχους ή διπλωματούχους «Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ή Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας» να λάβουν μέρος στη διαδικασία κατάταξης με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα.

Επιπλέον:

–        Οι απόφοιτοι του Τμήματος (ΠΕ) μπορούν  να επιδιώξουν και τους κλάδους/ειδικότητες με κωδικό θέσης 407, για τους οποίους προβλέπεται οποιοσδήποτε πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών.

–        Στην ίδια προκήρυξη δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (ΤΕ) καθώς και Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας να λάβουν μέρος στον επικείμενο διαγωνισμό, εντάσσοντάς τους στον κλάδο/ειδικότητα «ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /  ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» με κωδικό τίτλου σπουδών 210. Αντίστοιχα, οι απόφοιτοι Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (ΤΕ) και Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας μπορούν να επιδιώξουν και τους κλάδους/ειδικότητες με κωδικό 507, για τους οποίους προβλέπεται οποιοσδήποτε τίτλος σπουδών τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Η προκήρυξη, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, βρίσκεται στον σύνδεσμο https://www.asep.gr/guide/2G_2022/comp2G_2022.pdf

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας εύχεται Καλή Επιτυχία σε όλους τους απόφοιτούς του που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό.