Προκήρυξη Εκλογών (ενημέρωση 14/07/2021)

Προκήρυξη Εκλογών (ενημέρωση 14/07/2021)

Last Updated on 14/07/2021 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει Εκλογές

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τα αποτελέσματα των Εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου:

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τα αποτελέσματα των Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας  του Ιονίου Πανεπιστημίου: