Ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Last Updated on 02/08/2020 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ιδρύεται Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο:

«Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (New Media Communication and Digital Marketing).

Το εν λόγω μεταπτυχιακό έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση και την έρευνα σε προηγμένα ζητήματα της επιστήμης της Επικοινωνίας, των Ψηφιακών Μέσων, της Πληροφορίας και της Πληροφορικής όπως τα δίκτυα επικοινωνιών, η αλληλεπιδραστική διαδικτυακή επικοινωνία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), η επεξεργασία δεδομένων, η ψηφιακή επιχειρηματικότητα, το ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing), τα συνεργατικά συστήματα αλλά και η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα συστημάτων και περιεχομένου.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να παράσχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες τη γνώση που είναι απαραίτητη ώστε να εμβαθύνουν σε ειδικά ζητήματα της επιστήμης της Επικοινωνίας και του Μάρκετινγκ και να αναπτύξουν υψηλού επιπέδου επιστημονική σκέψη με ερευνητικό προσανατολισμό. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές θα αποκτήσουν σημαντικά επιστημονικά εφόδια που θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν είτε ως ερευνητές/τριες είτε δραστηριοποιούμενοι σε άλλους τομείς (επιστημονικούς, επαγγελματικούς κ.ά.).

Συννημένα είναι διαθέσιμη η σχετική Απόφαση έγκρισης του μεταπτυχιακού.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής υποψηφίων φοιτητών, αριθμό εισακτέων, ημερομηνίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων κ.α. θα ανακοινωθούν προσεχώς.