Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021

Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021

Οι κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα διεξαχθούν στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2020 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος ως ακολούθως:

Δευτέρα 7/12/2020, 19:00-21:00

Μάθημα: Διαφήμιση

Βιβλία:

α. «Διαφήμιση: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Αποτελεσματικότητα», Γιώργος Ζώτος και άλλοι, 2018, εκδ. University Studio Press

Ύλη:   Κεφάλαιο 3: σσ. 73-97

Κεφάλαιο 10: σσ. 207-254

Κεφάλαιο 14:  σσ. 376-394

Κεφάλαιο 15:  σσ. 424-440

β. «Η Διαφήμιση ως Επικοινωνία», Gillian Dyer, 2009, εκδ. Πατάκη

Ύλη:   Σημειωτική & Ιδεολογία: σσ. 133-157

Η γλώσσα της διαφήμισης: σσ. 158-178

Η ρητορική της διαφήμισης: σσ. 179-204

Τρίτη 8/12/2020, 19:00-21:00

Μάθημα: Διαδικτυακή Επικοινωνία και Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Βιβλίο: «Ηλεκτρονικό Εμπόριο (επιχειρήσεις, τεχνολογία, κοινωνία)», 2014, έκδοση: 10η isbn:978-960-491-085-4

Ύλη: 107-181, 245-322, 376-403, 691-743

Τετάρτη 9/12/2020, 19:00-21:00

Μάθημα: Εισαγωγικά στοιχεία επικοινωνίας

Βιβλίο: «Η θεωρία της μαζικής επικοινωνίας για τον 21ο αιώνα», Ντένις ΜακΚουέιλ, Καστανιώτης 2003, 960-03-3301-7

Ύλη: Από την αρχή του ως άνω βιβλίου έως σελίδα 172

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 1 – 15 Νοεμβρίου 2020

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση συμμετοχής (βρείτε την εδώ)
  • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Αντίγραφο πτυχίου (τυχόν πτυχία του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν στην Γραμματεία:

  • Αυτοπροσώπως (Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, 11.30- 13.00)
  • Ταχυδρομικώς / courier (διεύθυνση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, Τέρμα Λεωφόρου Α. Τρίτση, Αργοστόλι, ΤΚ 28100, Κεφαλονιά)
  • Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο secdmc@ionio.gr

Η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  (διαθέσιμες εδώ).