Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων για εισαγωγή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών “Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ” για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, όπως αυτά εγκρίθηκαν από την ΣΕ, είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο (ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ).

Τα αποτελέσματα δεν περιέχουν ονοματεπώνυμα αλλά το αναγνωριστικό εγγραφής που έχει αποδοθεί από την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων σε κάθε υποψήφιο.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση την επόμενη εβδομάδα σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής.