Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου παρέχει τη δυνατότητα σίτισης στους φοιτητές/τριες του. Η σίτιση παρέχεται δωρεάν στους φοιτητές/τριες που πληρούν τα κριτήρια αριθμ. Φ5/68535/Β3/18-06-2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Το φοιτητικό εστιατόριο βρίσκεται εντός του περιβάλλοντος χώρου (campus) του Τμήματος.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για το Πρόγραμμα Σίτισης.