Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+

Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+

Last Updated on 25/05/2020 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται για Πρακτική Άσκηση Era-Places κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 μπορούν να δουν τη σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου στο σύνδεσμο:

https://sites.ionio.gr/international/gr/news/14696/.

Η περίοδος πρακτικής άσκησης είναι: 01.9.2020 – 28.2.2021

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ήδη αναζητήσει φορέα υποδοχής και να έχουν γίνει αποδεκτοί, προκειμένου να λάβουν μέρος στην ανωτέρω προκήρυξη και να έχουν μελετήσει προσεκτικά τις Οδηγίες του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Ι.Π. (https://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus/) και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (https://erasmus.uniwa.gr/).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων (αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):

25/5 – 12/6/2020.