Αιτήσεις Σίτισης πρωτοετών φοιτητών

Αιτήσεις Σίτισης πρωτοετών φοιτητών

Last Updated on 18/10/2021 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Οι αιτήσεις για σίτιση των πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2021 – 2022 υποβάλλονται μέχρι την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της αίτησης με ιδιαίτερη προσοχή καθώς η ακρίβεια και η ορθότητα των στοιχείων θα ελεγχθεί αυστηρά. Σημειώνεται ότι ανακριβείς αιτήσεις θα απορριφθούν, με συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος σίτισης.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται είτε αυτοπροσώπως από τους φοιτητές (ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) στην Γραμματεία του Τμήματος, είτε αποστέλλονται ταχυδρομικώς από τον ίδιο το φοιτητή στη δ/νση της Γραμματείας του Τμήματος (Λεωφ. Αντώνη Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλονιάς, ΤΚ: 28100, τηλ.: 2671027311).

Βρείτε εδώ: