Δείτε πρώτα τις απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+30) 26710 27311

E-mail: secdmc@ionio.gr

 

Η Γραμματεία του Τμήματος παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των τμημάτων και αντιστοιχούν από άποψη διοικητικής ιεραρχίας με Τμήματα. Η Γραμματεία υπάγεται ιεραρχικά στο Γενικό Γραμματέα. Ειδικότερα οι αρμοδιότητές της είναι οι εξής:

  • Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος.
  • Τηρεί το πρωτόκολλο και τη σφραγίδα του Τμήματος.
  • Συντάσσει, δακτυλογραφεί, διεκπεραιώνει και αρχειοθετεί την αλληλογραφία του Τμήματος.
  • Μεριμνάει για το συντονισμό της εκπαιδευτικής δραστηριότητας σε θέματα που αναφέρονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα, στην πραγματοποίηση των εξετάσεων.
  • Μεριμνάει για τις διαδικασίες που αφορούν στις εγγραφές, μετεγγραφές και κατατακτήριες εξετάσεις.
  • Χορηγεί τα απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις σπουδαστικής κατάστασης.
  • Μεριμνάει για τη διάθεση των εκπαιδευτικών βοηθημάτων στους σπουδαστές.
  • Τηρεί τα πρακτικά του Τμήματος, τα μητρώα των σπουδαστών και πτυχιούχων, καθώς και τα μητρώα επιστημονικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας μελών του Ε.Π.
  • Σε συνεργασία με τον γενικό γραμματέα, προβαίνει εκάστοτε στην αναδιοργάνωση των διοικητικών διαδικασιών για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της διοίκησης.

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Λεωφόρου Αντώνη Τρίτση 1

Αργοστόλι

ΤΚ 28100