Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας: ένα Τμήμα με υψηλή ελκυστικότητα

Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας: ένα Τμήμα με υψηλή ελκυστικότητα

Last Updated on 20/05/2022 by Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Η πρόσφατη δημοσίευση του αριθμού των εισακτέων στα Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την υψηλή ελκυστικότητα και ζήτηση του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας λαμβάνει τον υψηλότερο αριθμό εισακτέων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (260), κατέχει την τρίτη θέση μεταξύ όλων των πανεπιστημιακών νησιωτικών τμημάτων ενώ συγκαταλέγεται στο 9% των Πανεπιστημιακών τμημάτων της χώρας με τους υψηλότερους αριθμούς εισακτέων.

Τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώνουν την μεγάλη απήχηση και ζήτηση που έχει το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου μεταξύ των συμμετεχόντων στις Πανελλαδικές εξετάσεις, κάτι άλλωστε που επιβεβαιώνεται από τα στατιστικά στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί από το Υπουργείο για τις προηγούμενες ακαδημαϊκές χρονιές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Τμήμα συγκαταλέγεται στο 8% των τμημάτων με τον μεγαλύτερο αριθμό δηλώσεων από τους συμμετέχοντες στις Πανελλαδικές εξετάσεις (επιλογές ΓΕΛ) σε εθνικό επίπεδο (Πανελλαδικές εξετάσεις 2021).

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας παρέχει γνώσεις σχετικά με γνωστικά αντικείμενα τα οποία παρουσιάζουν υψηλότατη ζήτηση τα τελευταία χρόνια όπως αυτά του ψηφιακού μάρκετινγκ, της ψηφιακής δημοσιογραφίας, της διαχείρισης εταιρικής ταυτότητας, της στρατηγικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων με έμφαση στα ψηφιακά μέσα κ.α. Αξίζει να αναφερθεί ότι με βάση αναλύσεις διεθνών εξειδικευμένων οίκων, σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση, επαγγέλματα που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, όπως αυτό του digital marketer, βρίσκονται σε υψηλή θέση και παρουσιάζουν αυξανόμενη ζήτηση τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο.

Είναι, τέλος, αξιοσημείωτο ότι ο αριθμός εισακτέων που εισηγήθηκε το Τμήμα προς το Υπουργείο (180) ήταν σημαντικά μικρότερος από αυτόν που τελικά καθόρισε το Υπουργείο (260). Το γεγονός αυτό και λαμβάνοντας υπόψη την από 15-5-2022 ανακοίνωση του Υπουργείου, υποδηλώνει ότι το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι καταξιωμένο στην ακαδημαϊκή κοινότητα και θεωρείται ως ένα τμήμα με δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και με σημαντικές δυνατότητες απορρόφησης των αποφοίτων του.

Περισσότερες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας: https://dmc.ionio.gr/