en

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου του Τμήματος και της σχετικής Απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος έχουν ορισθεί οι ακόλουθοι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι για τους φοιτητές με ΑΜ όπως αναφέρεται παρακάτω:

Αμπελιώτης Δημήτρης: Ψ2020048 έως και Ψ2020112
Αντωνόπουλος Νίκος: dmc2021001 έως και dmc2021047
Ηλιάδης Γιώργος: dmc2021219 έως και Ψ2020047
Καναβός Ανδρέας: Ψ2020113 έως και Ψ2020178
Κονιδάρης Αγησίλαος: dmc2021048 έως και dmc2021099
Μπούκας Νικόλαος: Ψ2020179 έως και Ψ2020247
Πολυκαλάς Σπύρος: dmc2021176 έως και dmc2021217
Σγώρα Αγγελική: dmc2021102 έως και dmc2021163

Κανονισμός

1. Γενικά

O παρόν Κανονισμός καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσμού του Ακαδημαϊκού Συμβούλου (Α.Σ.) στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (εφεξής Τμήμα). Ο θεσμός του Α.Σ προβλέπεται τόσο στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (άρθρο 35 του ν. 4009/2011 ( ΦΕΚ 195/Α/6.9.2011)) καθώς και στο άρθρο 58 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ( ΦΕΚ 2630/Β/18.6.2021). Η λειτουργία και η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού συντονίζεται και υποστηρίζεται από το Πρόεδρο του Τμήματος και τη Συνέλευση του Τμήματος.

Ο θεσμός είναι υποχρεωτικός θεωρώντας ότι η ακαδημαϊκή συμβουλευτική θα συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία των σπουδών των φοιτητών.

2. Κατανομή των φοιτητών στους Α.Σ.

Η κατανομή των φοιτητών στους Α.Σ. γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η κατανομή γίνεται διαιρώντας τον αριθμό των πρωτοετών φοιτητών με τον αριθμό των ενεργών / διαθέσιμων Α.Σ. Στη συνέχεια η ανάθεση γίνεται αλφαβητικά στα μέλη ΔΕΠ επίσης με αλφαβητική σειρά. Η κατανομή των φοιτητών που προκύπτει από το υπόλοιπο της διαίρεσης γίνεται με κλήρωση.

Στον φοιτητή γνωστοποιείται το όνομα του Α.Σ. του μόλις πραγματοποιηθεί η προαναφερόμενη κατανομή από τη Γραμματεία του Τμήματος. Ο φοιτητής πρέπει να έρθει το συντομότερο δυνατόν σε επαφή μαζί του.

Η πρώτη συνάντηση Α.Σ. και φοιτητή θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατό νωρίτερα στην έναρξη της φοίτησης και οπωσδήποτε πριν τη λήξη του ημερολογιακού έτους έναρξης φοίτησης.

Οι Α.Σ. παρακολουθούν τους φοιτητές τους οποίους αναλαμβάνουν από την αρχή μέχρι και την περάτωση των σπουδών τους.

Ο κατάλογος όλων των Α.Σ. αναρτάται στον ιστότοπο του Τμήματος.

3. Αλλαγή Α.Σ.

Σε περίπτωση απουσίας ενός Α.Σ. για μεγάλο χρονικό διάστημα άνω των 4 εβδομάδων από το Τμήμα (σε εκπαιδευτική ή άλλη άδεια), η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει τους φοιτητές του απουσιάζοντος Α.Σ. στους υπόλοιπους Α.Σ..

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, ένας φοιτητής μπορεί να αιτηθεί την αλλαγή του Α.Σ. υποβάλλοντας αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Το αίτημα εξετάζεται στη Συνέλευση του Τμήματος.

4. Καθήκοντα Α.Σ.

Ο Α.Σ. έρχεται σε επαφή με κάθε φοιτητή που έχει αναλάβει τουλάχιστον 2 φορές κατά τη διάρκεια κάθε εξαμήνου ως εξής: α) κατά την έναρξη του εξαμήνου, β) κατά το τέλος του εξαμήνου και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, προκειμένου να συζητηθούν τυχόν προβλήματα που αντιμετώπισε ο φοιτητής κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου και την εξεταστική περίοδο.

Οι Α.Σ. συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τους πρωτοετείς, κυρίως, φοιτητές, με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από την εκπαιδευτική, ερευνητική και εργασιακή τους εμπειρία, παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση στους φοιτητές σε θέματα σχετικά με την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, καθώς και σε θέματα σταδιοδρομίας.

Ο Α.Σ. συμβουλεύει τον φοιτητή ανάλογα, χωρίς οι υποδείξεις του να έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Στον ιστότοπο του Τμήματος λειτουργεί φόρμα επικοινωνίας στην οποία οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν ανώνυμα να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα εν λόγω μηνύματα λαμβάνονται από τον Πρόεδρο και Αν. Πρόεδρο του Τμήματος.

Μετά το πέρας κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται Συνέλευση Τμήματος με αποκλειστικό θέμα στην ημερήσια διάταξη τα ζητήματα που αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου μέσω του θεσμού του Α.Σ. Η Συνέλευση δύναται να λάβει σχετικές αποφάσεις με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Τμήμα.

gr  pdf.png  Κανονισμός Ακαδημαϊκών Συμβούλων (2021)
Mέγεθος: 219.85 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημέρωση: 01-12-2022
<< <
Μάρτιος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 24-03-2023

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Λεωφόρου Αντώνη Τρίτση 1
Κεφαλονιά, Αργοστόλι
ΤΚ 28100
26710 27311
secdmc@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας