ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Δείτε όλες τις ανακοινώσεις

Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση

Νέα επιτυχία για το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς από τον Ιούλιο του 2020 έγινε επίσημο μέλος της Συμμαχίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση (Digital Skills and Jobs Coalition). Η εν λόγω Συμμαχία αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών […]

Δημοσίευμα για το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Εγκωμιαστικά είναι τα σχόλια, για το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, τα οποία περιέχονται σε άρθρο κυριακάτικης εφημερίδας. Ειδικότερα στο εν λόγω άρθρο το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας συγκαταλέγεται στα προτεινόμενα πανεπιστημιακά τμήματα τα οποία παρόλο που έχουν χαμηλή βάση εισαγωγής, υπόσχονται απορρόφηση από την αγορά εργασίας (σύνδεσμος άρθρου).

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Στεγαστικού Επιδόματος

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται έως την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://stegastiko.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου), προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την […]

Ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ιδρύεται Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο: «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (New Media Communication and Digital Marketing). Το εν λόγω μεταπτυχιακό έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση και την έρευνα σε προηγμένα ζητήματα της επιστήμης της Επικοινωνίας, των Ψηφιακών Μέσων, […]

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ

  Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μια (1) θέση μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Δημοσιογραφία» στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης σχετίζεται με την Ψηφιακή Δημοσιογραφία. Η επικοινωνία και τα ψηφιακά […]

Πρόσκληση για πρόσληψη νέων επιστημόνων στο πλαίσιο του έργου Απόκτηση Ακαδηµαϊκής Διδακτικής Εµπειρίας 2020-2021 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο [ΕΔΒΜ96]

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το έργο: “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ” [ΕΔΒΜ96] Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου […]

Ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ιδρύεται Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο: «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (New Media Communication and Digital Marketing). Το εν λόγω μεταπτυχιακό έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση και την έρευνα σε προηγμένα ζητήματα της επιστήμης της Επικοινωνίας, των Ψηφιακών Μέσων, […]

Αίτηση για Σίτιση από Νεοεισαχθέντες Φοιτητές

Μετά την ηλεκτρονική εγγραφή στο Τμήμα οι νεοεισαχθέντες φοιτητές, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, για δωρεάν σίτιση μέχρι την Παρασκευή 04 Οκτωβρίου 2019.  Η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών για δωρεάν σίτιση γίνεται από τον ίδιο το φοιτητή στην Γραμματεία ή με courier στη Δ/νση της Γραμματείας του […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ-ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

Δείτε όλες τις ανακοινώσεις του Διδακτορικού

Συνέντευξη στους Αιτούντες να Συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Όσοι/ες αιτήθηκαν την εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, έλαβαν προσωπική επιστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που  δήλωσαν, με τίτλο:  “Συνέντευξη στους Αιτούντες να Συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου”. Η […]

Προκήρυξη θέσεων εκπόνησης διδακτορικών διατριβών

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει θέσεις εκπόνησης διδακτορικών διατριβών στις ερευνητικές περιοχές του Τμήματος όπως αυτές ενδεικτικά προσδιορίζονται από τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Υποψήφιοι μπορούν να είναι όσοι πληρούν τα εξής τυπικά προσόντα: Βασικό τίτλο σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ , ή ισότιμο τίτλο με τους […]

Αίτηση για Σίτιση από Νεοεισαχθέντες Φοιτητές

Μετά την ηλεκτρονική εγγραφή στο Τμήμα οι νεοεισαχθέντες φοιτητές, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, για δωρεάν σίτιση μέχρι την Παρασκευή 04 Οκτωβρίου 2019.  Η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών για δωρεάν σίτιση γίνεται από τον ίδιο το φοιτητή στην Γραμματεία ή με courier στη Δ/νση της Γραμματείας του […]

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου ενέκρινε τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας.