ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Δείτε όλες τις ανακοινώσεις

Δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020

Οι φοιτητές, μετά την ηλεκτρονική εγγραφή τους στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας τους: Εκτυπωμένη, υπογεγραμμένη και επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ) η Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (για […]

Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020 μέσω ΕΣΠΑ παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα εξής δικαιολογητικά: Αίτηση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης – βρείτε την ΕΔΩ Βεβαίωση ΑΦΜ Βεβαίωση ΑΜΚΑ Βεβαίωση AMA IKA Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης (ο φοιτητής πρέπει να είναι μόνος δικαιούχος […]

Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών

Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από Τετάρτη 18 έως και Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου (https://eregister.it.minedu.gov.gr). Περισσότερες πληροφορίες στην σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου.

Διαδικασίες απόκτησης πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

Οι διαδικασίες απόκτησης πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από φοιτητές τεχνολογικής εκπαίδευσης έχουν ως ακολούθως (αρ. Απ. Τμ. 2/2/18.9.2019):   Α. Αντιστοίχιση μαθημάτων Τα μαθήματα του προγράμματος τεχνολογικής εκπαίδευσης αντιστοιχίζονται με τα μαθήματα του προγράμματος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σύμφωνα με τον πίνακα υπό ΣΤ.   Β. Δικαιούχοι φοιτητές Δικαίωμα κατάθεσης αίτησης για λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης έχουν οι […]

Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 16/3/14.5.2019 Απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος και την υπ. αριθ. 1/12.9.2019 Απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι φοιτητές του τεχνολογικού προγράμματος σπουδών του Τμήματος οι οποίοι έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών, έχουν τη δυνατότητα […]

Ανακοίνωση για Πρωτοετείς Φοιτητές

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας καλωσορίζει τους πρωτοετείς φοιτητές και εύχεται καλή ακαδημαϊκή χρονιά!   Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας (προθεσμίες, δικαιολογητικά) αναμένεται να περιέχονται σε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου η οποία θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου (https://www.minedu.gov.gr/). […]