Ο όρος μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) αναφέρεται στα μέσα αλληλεπίδρασης ομάδων ανθρώπων μέσω διαδικτυακών κοινοτήτων. Τα social media εμφανίζονται σε διάφορες μορφές όπως πχ. ιστολόγια, ιστοσελίδες όπως το Facebook, φόρουμς, κλπ. Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στον κόσμο των social media, να παρουσιάσει τις χρήσεις των social media, τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους που ανακύπτουν από τη συμμετοχή ατόμων και επιχειρήσεων σε αυτά τα δίκτυα.

Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης κοινωνικών Δικτύων (Facebook, Instagram, YouTube κ.α.). και οι δυνατότητες που έχουν οι επιχειρήσεις να προωθήσουν προϊόντα και υπηρεσίες με τη χρήση τους.

Το μάθημα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Εισαγωγή στα Social Media.
 • State of Digital παγκοσμίως.
 • Διαφορές από παραδοσιακά μέσα.
 • Ιστορία Social Media.
 • Βασικά χαρακτηριστικά των social media (Web 2.0 – UGC).
 • Ζώνες Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media Zones).
 • Marketing στις ζώνες κοινωνικής δικτύωσης.
 • Ο ρόλος του Social Media Manager σε μια επιχείρηση.
 • Χρήση Social Media από επιχειρήσεις.
 • Παρουσίαση και ανάλυση/Μελέτη περίπτωσης: Facebook.
 • Παρουσίαση και ανάλυση/Μελέτη περίπτωσης: Youtube.
 • Παρουσίαση και ανάλυση/Μελέτη περίπτωσης: Instagram.
 • Παρουσίαση και ανάλυση/Μελέτη περίπτωσης: Twitter.
 • Παρουσίαση και ανάλυση/Μελέτη περίπτωσης: Pinterest.
 • Παρουσίαση και ανάλυση/Μελέτη περίπτωσης: Snapchat.
 • Παρουσίαση και ανάλυση/Μελέτη περίπτωσης: LinkedIn.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

 • Τι είναι τα Social Media και ποια η ιστορία τους. Πόσοι άνθρωποι στον κόσμο τα χρησιμοποιούν και γιατί.
 • Ποιά είναι τα social media και ποιές οι λειτουργίες τους.
 • Τις βασικές δυνατότητες των μεγαλύτερων Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Twitter, YouTube, wikipedia, Instagram, Pinterest, LindedIn).
 • Ποιες οι διαφορές τους και ποιος ο βασικός λόγος συμμετοχής ενός ατόμου ή μιας επιχείρησης σε αυτά.
 • Πώς να χρησιμοποιούν τα δεδομένα χρήσης και επισκεψιμότητας για να προωθήσουν μια σελίδα (Social Media Analytics).
 • Ποιοι είναι οι κίνδυνοι συμμετοχής στα social media. Ποιοι είναι οι όροι χρήσης κάθε μέσου.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
101Y Αρχές Επικοινωνίας 1 Υ 4 5
102Y Αγγλική Ορολογία στα Ψηφιακά Μέσα 1 Υ 4 5
103Y Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών 1 Υ 4 5
104Y Μάρκετινγκ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Ι 1 Υ 4 5
105Y Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 1 Υ 2 2 5
106Y Τεχνολογίες Διαδικτύου 1 Υ 2 2 5