Το διαδίκτυο έχει αλλάξει τον τρόπο μετάδοσης και παρουσίασης της πληροφορίας. Στις μέρες μας συντελείται αυτό που ονομάζεται ενοποίηση υπολογιστών, δικτύων, περιεχομένου και ψηφιακών μέσων (network and media convergence – συχνά αναφέρεται ως convergence of the 3C’s. computing, communication, and content). Όλα πλέον τείνουν να γίνονται με τη χρήση του διαδικτύου και μάλιστα μόνο με το World Wide Web (WWW). Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση της επίδρασης του διαδικτύου και των τεχνολογιών του στη διαμόρφωση και την εξέλιξη των ψηφιακών μέσων και τη διαμόρφωση των νέων μορφών περιεχομένου. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές λειτουργίας του διαδικτύου σε επίπεδο δικτύου, πρωτοκόλλων και υπηρεσιών. Πραγματοποιείται εισαγωγή στους εξυπηρετητές (servers), τις βάσεις δεδομένων και στη σύνδεση τους με τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου Content Management Systems (CMS). Τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση και την ανάρτηση των δεδομένων στο διαδίκτυο από διάφορους οργανισμούς όπως μέσα μαζικής ενημέρωσης, ηλεκτρονικά καταστήματα αλλά και στην εκπαίδευση. Επιπλέον, το μάθημα παρουσιάζει τις τεχνολογίες κινητών συσκευών και την ενοποίηση των πληροφοριών που δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα για τα άτομα και τους οργανισμούς. Τέλος, παρουσιάζονται τεχνολογίες και εφαρμογές που επιτρέπουν την ταυτόχρονη μετάδοση και τη χρήση περιεχομένου σε πολλές τερματικές συσκευές.

Στο μάθημα παρουσιάζονται περιπτώσεις ενοποίησης τεχνολογιών σε οργανισμούς στην σύγχρονη εποχή του διαδικτύου. Ανατίθενται φοιτητικά projects όπου εμβαθύνεται και χρησιμοποιείται η διαχείριση και η ανάρτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο μέσω της χρήσης διαφορετικών CMS.

Το εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

  • Πλατφόρμες διαχείρισης περιεχομένου (CMS).
  • Χρήση της πλατφόρμας online υπηρεσιών της Google.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

  • Τις βασικές αρχές λειτουργίας του διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας.
  • Την έννοια και τη σημασία της ενοποίησης δικτύων και ψηφιακών μέσων.
  • Την λειτουργία και τη χρήση για πλατφόρμες διαχείρισης περιεχομένου – CMS.
  • Την χρήση της πλατφόρμας online υπηρεσιών της Google.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
101Y Αρχές Επικοινωνίας 1 Υ 4 5
102Y Αγγλική Ορολογία στα Ψηφιακά Μέσα 1 Υ 4 5
103Y Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών 1 Υ 4 5
104Y Μάρκετινγκ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Ι 1 Υ 4 5
105Y Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 1 Υ 2 2 5
106Y Τεχνολογίες Διαδικτύου 1 Υ 2 2 5