Η κοινωνιολογία διδάσκεται ως μια από τις σημαντικότερες επιστήμες των ανθρωπιστικών σπουδών με επίκεντρο της μελέτης της των κοινωνικό άνθρωπο. Σκοπός του μαθήματος να καταδειχθεί πώς η κοινωνιολογία και οι ανθρωπιστικές σπουδές με την ποικιλία τους αλλά και την συνεκτική γνωστική τους υφή, μπορούν να βοηθήσουν στα σύγχρονα ζητήματα, που μέσω της παγκοσμιοποίησης αλλά και της χρήσης ψηφιακών μέσων και διαδικτύου ανακύπτουν και πολλαπλασιάζονται.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

  • Τη βασική ορολογία της κοινωνιολογίας και των ανθρωπιστικών επιστημών.
  • Τις βασικές θεωρήσεις των σύγχρονων κοινωνιών.
  • Την πολλαπλότητα του λόγου της κοινωνιολογίας και των κοινωνικών σπουδών.
  • Την συνθετότητα της απάντησης στα σύγχρονα προβλήματα μέσω του κοινωνιολογικού λόγου.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
201Y Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 2 Υ 4 5
202Y Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία 2 Υ 4 5
203Y Αρχές Μάρκετινγκ 2 Υ 4 5
204Y Ανάλυση Δεδομένων και Επικοινωνία I 2 Υ 4 5
205Y Παραγωγή Ψηφιακών Εφαρμογών Εικόνας και Animation 2 Υ 2 2 5
206Y Κινητές Τεχνολογίες 2 Υ 2 2 5