Ο κύκλος των μαθημάτων με αντικείμενο την επιστήμη των δεδομένων στην επικοινωνία, τη διαφήμιση και την ενημέρωση προσπαθεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό στο εκπαιδευτικό τοπίο. Το μάθημα εστιάζει στην προετοιμασία των φοιτητών της επικοινωνίας σε νέες δεξιότητες χρήσης σύγχρονων αλγοριθμικών και υπολογιστικών τεχνικών με σκοπό την άντληση, επεξεργασία και ανάλυση ενός μεγάλου αριθμού δεδομένων που πολλές φορές είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να προέρχονται από κρατικούς φορείς, στατιστικές μελέτες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εταιρείες και οργανισμούς. Σκοπός είναι οι μελλοντικοί απόφοιτοι να μπορούν να ανταποκριθούν ως επιστήμονες δεδομένων (data scientists) αλλά και ως επαγγελματίες της επικοινωνίας, του μάρκετινγκ και της δημοσιογραφίας στη διαχείριση και ανάλυση μεγάλου όγκου πληροφοριών. Το συγκεκριμένο μάθημα παρέχει ένα ισχυρό θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο καθώς και υπολογιστικές δεξιότητες ώστε να διαχειριστούν μεγάλα δεδομένα και να ανακαλύψουν κρυμμένη πληροφορία και γνώση. Η χρήση αυτών των δεδομένων μπορούν να οδηγήσουν στην απάντηση σημαντικών ερωτημάτων που ενδιαφέρουν την κοινωνία και τους οργανισμούς που αναζητούν σχετικές απαντήσεις. Τέλος, η ανάλυση δεδομένων και η επικοινωνία βοηθάει στη κατανόηση των συμπεριφορών και την εξόρυξη απόψεων, την ανάλυση συναισθήματος, τη κατανόηση τάσεων και αγοραστικών προτιμήσεων με άμεση εφαρμογή στη δημοσιογραφία, το ποσοτικό μάρκετινγκ, τις δημοσκοπήσεις, τις συμπεριφορές των ατόμων κ.ά.

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
201Y Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 2 Υ 4 5
202Y Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία 2 Υ 4 5
203Y Αρχές Μάρκετινγκ 2 Υ 4 5
204Y Ανάλυση Δεδομένων και Επικοινωνία I 2 Υ 4 5
205Y Παραγωγή Ψηφιακών Εφαρμογών Εικόνας και Animation 2 Υ 2 2 5
206Y Κινητές Τεχνολογίες 2 Υ 2 2 5