Πρόκειται για μάθημα το οποίο εντάσσεται στη συστάδα των μαθημάτων η οποία καλύπτει τον γνωστικό χώρο της παραγωγής στα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Το μάθημα εστιάζει στην σταθερή εικόνα και στο animation, ενώ συνδέεται και με το αντικείμενο της τηλεοπτικής παραγωγής, αξιοποιώντας τις σχετικές υποδομές του Τμήματος.

Σκοπός του μαθήματος είναι να εντρυφήσουν οι φοιτητές στο αισθητήριο, τεχνολογικό υπόβαθρο, δυνατότητες αξιοποίησης και ισχύ μηνύματος της εικόνας μέσα από την ανάλυση των ανωτέρω σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Αντίστοιχα, οι φοιτητές εισέρχονται στον εντυπωσιακό κόσμο της σχεδιοκίνησης (animation) και της εικονικής πραγματικότητας, μελετώντας και αναπτύσσοντας σχετικές εφαρμογές.

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 • Εξοικείωση με επαγγελματικό λογισμικό επεξεργασίας εικόνας.
 • Ανάπτυξη εφαρμογών σχεδιοκίνησης.
 • Εξοικείωση με το τηλεοπτικό studio.
 • Παραγωγή τηλεοπτικών εκπομπών διαφόρων προδιαγραφών.
 • Σύνταξη παραδοτέων παραγωγής.
 • Εισαγωγή στην εικονική πραγματικότητα με επίδειξη λειτουργίας του σχετικού συστήματος και παραγωγή μικρής κλίμακας ασκήσεων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:

 • Θα έχουν κατανοήσει σε θεωρητικό επίπεδο το αντιληπτικό πλαίσιο της εικόνας και της σχεδιοκίνησης καθώς και τα αντίστοιχα ψηφιακά πρότυπα στα οποία στηρίζεται η μεταφορά των δύο αυτών μέσων στον ηλεκτρονικό κόσμο.
 • Θα έχουν παράξει τηλεοπτικές εκπομπές, ως μέλος ομάδας εργασίας.
 • Θα έχουν γνώση των εργαλείων και των τεχνικών της επεξεργασίας εικόνας και animation καθώς και των σχετικών διαδικασιών διαχείρισης των παραγόμενων δεδομένων.
 • Θα έχουν εντρυφήσει στην διαδικασία παραγωγής εικόνας και animation, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο και να αποτελέσει μέρος μιας διαδικασίας σύγχρονης παραγωγής με έντονα καλλιτεχνικά στοιχεία. Παράλληλα, να καρπωθεί την εμπειρία και την δυναμική που αναπτύσσεται στην αντίστοιχη πολυσυλλεκτική ομάδα παραγωγής.
 • Θα έχουν αντιληφθεί τη λειτουργία και τη διαδικασία ανάπτυξης απλών εφαρμογών VR σε ένα ατομικό σύστημα (σταθμός εργασίας – κάσκα).
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
201Y Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 2 Υ 4 5
202Y Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία 2 Υ 4 5
203Y Αρχές Μάρκετινγκ 2 Υ 4 5
204Y Ανάλυση Δεδομένων και Επικοινωνία I 2 Υ 4 5
205Y Παραγωγή Ψηφιακών Εφαρμογών Εικόνας και Animation 2 Υ 2 2 5
206Y Κινητές Τεχνολογίες 2 Υ 2 2 5