Ξεκινώντας από την ανάπτυξη των λειτουργιών των Δημοσίων Σχέσεων και της Επικοινωνίας στις Επιχειρήσεις το μάθημα αυτό αποσκοπεί να προσαρμόσει το θεωρητικό πλαίσιο των Δημοσίων Σχέσεων στην νέα εποχή, όπως προκύπτει αυτή από τη διαρκώς ογκούμενη χρήση των νέων τεχνολογιών και του Διαδικτύου και τις δυνατότητες που προσφέρουν στη διεξαγωγή της επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων αυτών με τα κοινά τους.

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των πρακτικών των Δημοσίων Σχέσεων και η εφαρμογή τους στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Στο μάθημα αναλύονται μελέτες περιπτώσεων και πραγματοποιείται από τους φοιτητές ένα ολοκληρωμένο πλάνο Δημοσίων Σχέσεων με έμφαση στην χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Στο δεύτερο μέρος διδάσκεται η εφαρμογή των Δημοσίων Σχέσεων στο Διαδίκτυο και μέσα από την παράθεση παραδειγμάτων από το ηλεκτρονικό επιχειρείν και όχι μόνο διδάσκονται θέματα όπως:

  • Η Οικονομία της Πληροφορίας.
  • Τα Εργαλεία της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας.
  • Ο προβληματισμός για τα υπέρ και κατά της επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου,
  • Αλλά και το νέο ήθος που κομίζει η ψηφιακή επικοινωνία στην επικοινωνίας καθώς και κρίσιμα θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της διαδικτυακής επικοινωνίας και οι καλές πρακτικές που σχετίζονται με την αξιοποίηση του Διαδικτύου από τις σημερινές επιχειρήσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:

  • Έχουν κατανοήσει τις βασικές έννοιες που συνδέονται με την λειτουργία των Δημοσίων Σχέσεων στα πλαίσια της επιχείρησης καθώς και η συνάφεια με τις λειτουργίες του Μάρκετινγκ της Στρατηγικής και της Διαφήμισης.
  • Έχουν αποκτήσει την ικανότητα να συντάσσουν σωστά δημόσια έγγραφα, εμπορικές επιστολές, προσωπικά έγγραφα (με πληρότητα, κανονική διάταξη στοιχείων, ανάπτυξη κειμένων, σύνταξη και ορθογραφία).
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
301Y Εισαγωγή στη Διαφήμιση 3 Υ 4 5
302Y Δημόσιες Σχέσεις 3 Υ 4 5
303Y Ανάλυση Δεδομένων και Επικοινωνία II 3 Υ 4 5
304Y Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή I 3 Υ 4 5
305Y Μάρκετινγκ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ΙΙ 3 Υ 2 2 5
306Y Παραγωγή Οπτικοακουστικών Μέσων 3 Υ 2 2 5