Η προβολή ατόμων, επιχειρήσεων προϊόντων, υπηρεσιών, εκδηλώσεων και γεγονότων γίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις μέρες μας μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media). Οι φοιτητές γνωρίζοντας ήδη τις βασικές αρχές και τη λειτουργία των Social Media από το μάθημα «Μάρκετινγκ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Ι» θα έχουν τη δυνατότητα εδώ να γνωρίσουν τις στρατηγικές που πρέπει να ακολουθηθούν για προβολή μέσα από τα Social Media. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν πως εφαρμόζονται οι αρχές του Μάρκετινγκ στον κόσμο των Social Media, τις διαφορές μιας στρατηγικής και μιας καμπάνιας στα Social Media. Θα γνωρίσουν πως καταστρώνεται μια στρατηγική στα Social Media και τα αναγκαία βήματα για να δημιουργηθεί, να υλοποιηθεί, να διαχειριστεί και να παρακολουθηθεί μια καμπάνια στα Social Media. Διδάσκονται ακόμη οι έννοιες του Return on Investment (ROI) στα Social Media. Θα παρουσιαστούν μελέτες περίπτωσης επιτυχημένων και αποτυχημένων στρατηγικών προβολής.

Το θεωρητικό τμήμα του μαθήματος περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενότητες:

 • Social Media Marketing Strategy: Δημιουργία στρατηγικής για την παρουσία μιας επιχείρησης στα Social Media. Τεχνικές δημιουργίας στρατηγικής.
 • Social Media Marketing Plan: Αναλυτική προσέγγιση της δημιουργίας ενός Marketing Plan για μια επιχείρηση στα Social Media.
 • SMART (specific, measurable, achievable, realistic and timely) Goals: Καθορισμός στόχων για την παρουσία μιας επιχείρησης στα Social media.
 • Key Performance Indicators: Καθορισμός κατάλληλων και μετρήσιμων δεικτών απόδοσης μιας καμπάνιας στα Social Media.
 • Social Media ROI: Τι είναι και πως μπορεί να μετρηθεί η απόδοση μιας επένδυσης στα Social Media.
 • Monetization strategies στα Social Media: Χρήση των Social Media από επιχειρήσεις και από άτομα για άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος.
 • Social Media best practices: Καλές πρακτικές χρήσης των Social Media.
 • Big Data: Εισαγωγή στην έννοια των Big Data και τη χρήση τους για εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για μια στρατηγική στα Social Media.
 • Online εργαλεία διαχείρισης Social Media.

Το εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 • Χρήση του Facebook για Branding, πωλήσεις και υποστήριξη.
 • Χρήση του Instagram για Branding, πωλήσεις και υποστήριξη.
 • Χρήση του Twitter για Branding, πωλήσεις και υποστήριξη.
 • Χρήση του YouTube για Branding και πωλήσεις.
 • Εισαγωγή στη χρήση του Hootsuite.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

 • Τι είναι στρατηγική και τι είναι μια καμπάνια στα Social Media.
 • Τον τρόπο εφαρμογής των Αρχών του Marketing στα Social Media.
 • Τα βήματα μιας καμπάνιας στα Social Media.
 • Πώς να βρίσκουν τα κατάλληλα Social Media για κάθε ενέργεια προβολής και να αλληλοεπιδρούν με αυτά.
 • Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν κατά τη διάρκεια μιας καμπάνιας.
 • Πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται τα Social Media από επιχειρήσεις.
 • Να μετρούν σωστά και να αποτυπώνουν τα αποτελέσματα μιας καμπάνιας Social Media.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
301Y Εισαγωγή στη Διαφήμιση 3 Υ 4 5
302Y Δημόσιες Σχέσεις 3 Υ 4 5
303Y Ανάλυση Δεδομένων και Επικοινωνία II 3 Υ 4 5
304Y Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή I 3 Υ 4 5
305Y Μάρκετινγκ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ΙΙ 3 Υ 2 2 5
306Y Παραγωγή Οπτικοακουστικών Μέσων 3 Υ 2 2 5