Η μεγάλη διείσδυση του Διαδικτύου συνοδεύεται από εξίσου μεγάλη διείσδυση των υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, τόσο για επαγγελματική όσο και για προσωπική χρήση. Ένας από τους τομείς που χρησιμοποιούνται πλέον κατά κόρων οι Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, είναι αυτός την Επικοινωνίας. Είναι επομένως απαραίτητο για τους επαγγελματίες του χώρου να γνωρίζουν το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για την Επικοινωνία. Επιπλέον η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας στην οποία βασίζονται οι υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών συνοδεύεται από ένα μεταβαλλόμενο πλαίσιο παροχής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο το οποίο οφείλουν να γνωρίζουν οι επαγγελματίες οι οποίο. χρησιμοποιούν τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες. Στην πρώτη ενότητα του μαθήματος παρουσιάζεται το πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνοντας έμφαση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στα σχετικά νομοθετήματα αυτών. Στη δεύτερη ενότητα του μαθήματος αναλύονται: το πλαίσιο της διευθυνσιοδότησης στο Διαδίκτυο (domain names), ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τεχνολογικής ουδετερότητας, ανταγωνισμού, πλαίσιο συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone) και η ανοικτότητα δεδομένων (open data).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν:

  • Το πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Τους κανόνες διευθυνσιοδότησης στο Διαδίκτυο.
  • Το πλαίσιο της πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Τις έννοιες της τεχνολογικής ουδετερότητας και της ανοικτότητας δεδομένων.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
401Y Επιχειρησιακές Επικοινωνίες 4 Υ 4 5
402Y Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 4 Υ 4 5
403Y Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ 4 Υ 4 5
404Y Τουρισμός και Τεχνολογία 4 Υ 4 5
405Y Διαδικτυακή Δημοσιογραφία 4 Υ 2 2 5
406Y Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή II 4 Υ 2 2 5