Το μάθημα αυτό εστιάζει στη χρήση Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορικής σε όλες τις διαδικασίες και τις αλυσίδες αξίας που περιλαμβάνει η τουριστική βιομηχανία. Ο Τουρισμός που είναι από τη φύση του μια παγκοσμιοποιημένη υπηρεσία έχει ωφεληθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη χρήση της Τεχνολογίας. Στο μάθημα εξετάζεται η χρήση της Τεχνολογίας κάθε μορφής:

 • Σε όλα τα στάδια ενός ταξιδιού (pre-trip, in-trip, post-trip).
 • Από όλες τις επιχειρήσεις που παίζουν ρόλο στην αλυσίδα υπηρεσιών και αξίας του τουρισμού (ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες, ταξιδιωτικά πρακτορεία, εστιατόρια, μεσάζοντες κτλ).
 • Από Τουριστικούς προορισμούς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση τεχνολογίας για της επιτυχία στρατηγικών Τουριστικού Marketing από όλους όσους προωθούν και πωλούν τουριστικές υπηρεσίες. Έννοιες που αναλύονται ιδιαίτερα στο μάθημα είναι το Hotel Digital Marketing και το Destination Marketing.

Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Εισαγωγή στο e-Tourism.
 • Ιστορία και εξέλιξη των Global Distribution System (GDS) & CRS.
 • Επιχειρηματικά μοντέλα στο Τουρισμό (B2B, B2C, C2C και C2B).
 • Συστήματα πληρωμών E-Tourism (Payment Systems).
 • Online Marketing στον Τουρισμό.
 • Gamification και Τουριστικό Marketing.
 • ΤΠΕ σε ξενοδοχεία και στην αεροπορική βιομηχανία.
 • ΤΠΕ σε Tour Operators ταξιδιωτικά γραφεία.
 • ΤΠΕ για διαχείριση και Marketing Τουριστικών προορισμών.
 • Management Information Systems στον Τουρισμό.
 • Consumer Relationship Management (CRM) στην Τουριστική Βιομηχανία.
 • Social Media Marketing και Τουρισμός.
 • Κινητές εφαρμογές και υπηρεσίες στον Τουρισμό.
 • Προτυποποίηση στον Τουρισμό.
 • Online Auction Markets στον Τουρισμό.
 • Booking.com και Airbnb.com.
 • Τουριστικοί Δικτυακοί τόποι.
 • Θέματα ασφάλειας στο E-Tourism.
 • Το μέλλον του E-Tourism.

Καθώς η τουριστική βιομηχανία αποτελεί την “βαριά” βιομηχανία της Ελλάδας στο μάθημα αναπτύσσονται διεξοδικά παραδείγματα και καλές πρακτικές επιτυχημένης χρήσης τεχνολογικών εφαρμογών στην Τουριστική Βιομηχανία τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Τέλος, το μάθημα εστιάζεται στην κατανόηση της καταναλωτικής τουριστικής συμπεριφοράς σε ό,τι αφορά τόσο τη διαδικασία επιλογής τουριστικού προορισμού και χώρου διαμονής όσο και την εμπειρία του επισκέπτη καθώς οι δύο αυτές πραγματικότητες ευνοούν την ανάπτυξη των τομέων της πληροφορικής και των επικοινωνιών σε συνάρτηση με την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό. Προς τούτο το μάθημα προετοιμάζει τον φοιτητή σε θέματα που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό τουριστικό επιχειρείν και στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων στη βιομηχανία της φιλοξενίας και του τουρισμού στην Ελλάδα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

 • Πώς έχει επηρεάσει η Τεχνολογία την Τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα και παγκοσμίως.
 • Ποιες Τεχνολογίες χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις τουρισμού.
 • Πως διανέμεται ψηφιακά το τουριστικό προϊόν παγκοσμίως.
 • Καλές πρακτικές τουριστικού Marketing για επιχειρήσεις και προορισμούς.
 • Τα χαρακτηριστικά και καλές πρακτικές χρήσης των μεγάλων Online Tour Operators.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
401Y Επιχειρησιακές Επικοινωνίες 4 Υ 4 5
402Y Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 4 Υ 4 5
403Y Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ 4 Υ 4 5
404Y Τουρισμός και Τεχνολογία 4 Υ 4 5
405Y Διαδικτυακή Δημοσιογραφία 4 Υ 2 2 5
406Y Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή II 4 Υ 2 2 5