Το μάθημα αποσκοπεί στο να γνωρίσουν οι φοιτητές τις σύγχρονες μορφές δημοσιογραφίας και να εξοικειωθούν με τα διαδικτυακά εργαλεία, έχοντας όμως κατανοήσει το ρόλο και τη λειτουργία των νέων τεχνολογιών, των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας αλλά και τη σημασία της συνεχούς πληροφόρησης. Στα εισαγωγικά μαθήματα δίνεται έμφαση στο διαδίκτυο ως πρωταρχική μορφή πληροφόρησης και επιπλέον παρουσιάζεται η εικόνα της ενημέρωσης στο διαδίκτυο καθώς και ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη διάδοση της πληροφορίας και της ενημέρωσης. Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αναλυθούν οι έννοιες του κειμένου και του υπερκειμένου, οι ιδιότητες των ηλεκτρονικών κειμένων, τα βασικά εργαλεία της επεξεργασίας και της ανάρτησης των δημοσιογραφικών δεδομένων και στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι τρόποι και οι μορφές παρουσίασης τους στο διαδίκτυο. Επιπλέον, αναλύεται η μορφή, το περιεχόμενο και η λειτουργία της αρχικής σελίδας των διαδικτυακών τόπων ενημέρωσης, και η συνεχής εξέλιξή της. Παράλληλα, προσφέρονται δειγματικές αναλύσεις των ελληνικών διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης ενώ ταυτόχρονα γίνονται συγκρίσεις με ομόλογα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης για παράδειγμα, ανάμεσα στη γραφή μιας έντυπης και μιας ηλεκτρονικής ή πλήρως διαδικτυακής εφημερίδας. Στο ίδιο πλαίσιο γίνεται εκτενής αναφορά στην επικοινωνία του δημοσιογράφου με το αναγνωστικό κοινό. Σε πρακτικό επίπεδο, κατασκευάζονται και λειτουργούν φοιτητικές ιστοσελίδες, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται συνεργατική εργασία σε φοιτητικό διαδικτυακό τόπο ενημέρωσης (π.χ. studentmedia.gr). Τέλος, στο μάθημα πραγματοποιείται εισαγωγή στις μεθόδους και τους τρόπους που η χρήση του δημοσιογραφικού πολυμεσικού υλικού (ήχου, εικόνας και βίντεο) και η χρήση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν τροποποιήσει τον τρόπο ενημέρωσης των πολιτών.

Το εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

  • Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο.
  • Webcasting.
  • Blogs.
  • Συγγραφή και ανάρτηση σε διαδικτυακό τόπο δημοσιογραφικών κειμένων.
  • Παραγωγή και ανάρτηση σε διαδικτυακό τόπο δημοσιογραφικού πολυμεσικού υλικού (ήχος, εικόνα, βίντεο και γραφικές αναπαραστάσεις δεδομένων/infographics).
  • Παραγωγή και ανάρτηση δημοσιογραφικού περιεχομένου σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

  • Τον τρόπο εφαρμογής των αρχών της διαδικτυακής δημοσιογραφίας.
  • Να επικοινωνούν ορθά το περιεχόμενο που παράγουν για να ενημερωθούν οι πολίτες.
  • Να αναζητούν τα κατάλληλα social media για κάθε ενέργεια ενημέρωσης και να αλληλεπιδρούν.
  • Να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα στη διαδικτυακή δημοσιογραφία.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
401Y Επιχειρησιακές Επικοινωνίες 4 Υ 4 5
402Y Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 4 Υ 4 5
403Y Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ 4 Υ 4 5
404Y Τουρισμός και Τεχνολογία 4 Υ 4 5
405Y Διαδικτυακή Δημοσιογραφία 4 Υ 2 2 5
406Y Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή II 4 Υ 2 2 5