Το μάθημα καλύπτει το αντικείμενο της σχεδίασης και παραγωγής έντυπου υλικού προς χρήση σε μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως εφημερίδες και τα περιοδικά. Ο σκοπός του μαθήματος στο θεωρητικό μέρος είναι η ιστορική αναδρομή στην τυπογραφία και στο πως διαμόρφωσε τον κόσμο που γνωρίζουμε σήμερα. Πραγματοποιείται επίσης αναδρομή σε κινήματα και τάσεις της τυπογραφίας και πως τα έντυπα μέσα συνέβαλαν στην εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών. Στο εργαστηριακό μέρος οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου έρχονται σε επαφή με τις πιο πρόσφατες τάσεις στο λογισμικό για επιτραπέζια τυπογραφία (desktop publishing) και για τον σχεδιασμό και την επεξεργασία φωτογραφιών που είναι κατάλληλα για την εκτύπωση. Τέλος, έχουν την ευκαιρία να συμβάλλουν στην παραγωγή έντυπου υλικού όπως περιοδικά, εφημερίδες και, βιβλία.

Το εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 • Εκμάθηση ψηφιακών εφαρμογών που αφορούν την επιτραπέζια τυπογραφία (desktop publishing).
 • Σχεδιασμός έντυπης εφημερίδας.
 • Σχεδιασμός εντύπου βιβλίου.
 • Σχεδιασμός εντύπου περιοδικού.
 • Σχεδιασμός έντυπης αφίσας.
 • Σχεδιασμός εντύπου φυλλαδίου.
 • Υλοποίηση έντυπου επικοινωνιακού υλικού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Έχει αναγνωρίσει το ειδικό βάρος του έντυπου λόγου και την αντίστοιχη κληρονομιά η οποία μεταφέρεται στην ψηφιακή εκδοχή της σχετικής παραγωγής.
 • Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών της επεξεργασίας εντύπου καθώς και των σχετικών διαδικασιών διαχείρισης των παραγόμενων δεδομένων, σε αξιοσημείωτο εύρος θεμάτων.
 • Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπων μέσων όπως εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία.
 • Να εντρυφήσει στην διαδικασία παραγωγής εντύπου υλικού και περιεχομένου τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο και να αποτελέσει μέρος μιας διαδικασίας σύγχρονης παραγωγής με έντονα καλλιτεχνικά στοιχεία.
 • Να αναλύει τις ανάγκες και να σχεδιάζει πάνω σε αυτές. Παράλληλα, να επικοινωνεί με τους εμπλεκόμενους φορείς εντός πολυθεματικού ανθρώπινου περιβάλλοντος.
Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Υ / ΕΥ Θεωρία (ώρες) Εργαστήριο (ώρες) ECTS
501Y Ολοκληρωμένη Στρατηγική Επικοινωνίας 5 Υ 4 5
502Y Ψηφιακός Σχεδιασμός Έντυπων Μέσων 5 Υ 2 2 5
503Y Ψηφιακό Μάρκετινγκ I 5 Υ 2 2 5
Επιλογή 3 από τα 6
504EY Πολιτική Επικοινωνία 5 ΕΥ 3 5
505EY Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας 5 ΕΥ 3 5
506EY Πολιτισμός και Παγκοσμιοποίηση 5 ΕΥ 3 5
507EY Επικοινωνία και Αφήγηση 5 ΕΥ 3 5
508EY Ψηφιακή Οικονομία 5 ΕΥ 3 5
509EY Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή III 5 ΕΥ 3 5